وظيفه ‏ى مسلمانان در غيبت آن حضرت‏

اگر مسلمانان وضعيّت بد خويش را درك كنند و هواهاى نفسانى را از خود دور سازند و عقل را به قضاوت بگيرند و در اين بينديشند كه عاقبت كارشان به كجا كشيده و چگونه تفرقه و پراكندگى و از هم گسستگى و اختلاف دامن‏ گيرشان شده و ثروت‏ هايشان به تاراج رفته و حرمت شان هتك گرديده و خون ‏هايشان ريخته شده است و چه‏ طور از هر جهت (چه از لحاظ فرهنگى و چه از لحاظ اجتماعى و مادّى و …) به استضعاف دچار گشته‏ اند و نيروهاى شيطانى همه هم‏داستان شده‏ اند و حمله‏ هاى سهمگينى بر ايشان دارند تا تمام ارزش ‏هاى معنوى و مادّى را از آنان سلب كنند … آرى، اگر اين‏ ها را به خوبى درك كنند و موقعيّت فعلى خويش را دريابند و علّت ضعف و ناتوان ى‏شان را بررسى و ريشه ‏يابى كنند، خواهند يافت كه ريشه‏ ى اصلى تمام اين بدبختى‏ ها و نابسامانى‏ هايى كه گريبان ‏گيرشان شده، نبودن يك زمام‏دار الاهى آشكارى است كه از سوى خدا و رسول او نصب گرديده باشد تا از بركت او وحدت يابند و يك‏پارچه شوند و صفوف شان منظّم و نيرومند گردد و در تمام امور زندگى و ريز و درشت مشكلات خود به او مراجعه نمايند و او از راه وحى و ملكات الاهى- كه خداى عزّ و جلّ به وى داده است- شؤون زندگى آنان را تدبير سازد و تنظيم كند.

هرگاه اين حقيقت را دانستند، ديگر تاب و قرارى برايشان نمى‏ ماند و از غفلت و بى‏ خبرى به در مى‏ آيند و خواب از چشمان شان دور مى ‏شود تا اين‏كه راه رسيدن به سعادت را بپيمايند و در پى خلاص شدن از تنگنايى كه در آن افتاده‏ اند بكوشند و عظمت و بزرگى گذشته‏ ى خويش را بازگردانند و به زندگانى برترى كه خداوند برايشان اراده فرموده نايل آيند.

قرآن كريم پايه و اساس كارى را كه به عهده ‏ى مردم است برايمان ترسيم مى ‏فرمايد و مسؤوليّت مردم را در انجام وظيفه براى رسيدن به هدف والاى زندگى و تغيير و تعويض جامعه‏ ى تاريك به جامعه‏ ى روشن به نور علم و فضيلت، در يك آيه‏ ى كوتاه گوش‏زد مى‏ دارد. خداى- تعالى- مى ‏فرمايد:

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ‏[۱]

(همانا خداوند حال و وضع هيچ قومى را تغيير نخواهد داد تا اين ‏كه خود، حالشان را تغيير دهند.)

آرى، رحمت خداوند- كه پيوسته و بى ‏انقطاع بر بندگان فرو مى‏ ريزد- به‏ سان نور خورشيد است كه اشعّه‏ ى خود را بر همه‏ جا و همه‏ چيز در زمين مى‏ تابد و انسان‏ تنها وظيفه دارد موانع را برطرف سازد و حجاب‏ ها را كنار بزند.

خداى- تعالى- به فضل و رحمت خويش، رهبر و پيشوا و هدايت‏ كننده‏ ى مردم را تعيين فرموده و به وسيله‏ ى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم، به مردم معرّفى كرده است. بنابراين، وظيفه‏ ى ما آن است كه از گناهان و زشتى‏ هايى كه مرتكب شده ‏ايم، به درگاه خداى- عزّ و جلّ- توبه كنيم و آمرزش بخواهيم و تصميم بگيريم كه خود را اصلاح كنيم و همه‏ ى وظايفى را كه خداوند از ما خواسته است انجام دهيم. آن‏گاه متوجّه آن مصلح جهانى شويم و پيرامونش حلقه زنيم و براى يارى‏اش هم‏ پيمان شويم و به درگاه الاهى الحاح و التماس كنيم كه ظهورش را زودتر برساند و فرجش را تعجيل فرمايد؛ پس از آن ‏كه به‏ طور علمى از طريق احاديث شريف و كتاب‏ هايى كه درباره‏ ى وجود مقدّسش تدوين گرديده نسبت به آن حضرت معرفت يافتيم.

 

منبع : سيماي حضرت مهدى (عليه السلام)در قرآن ؛ بحرانى، هاشم بن سليمان‏ ناشر: نشر آفاق‏

مكان چاپ: تهران( ايران) سال چاپ: ۱۳۸۴ ه. ش‏

 

[۱] ( ۱). رعد( ۱۳): ۱۲.