غیر از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان آن حضرت وکلایی داشتند که از آنان معجزات و بیّنات زیادی صادر شده تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام وکلالت دارند از آن جمله است:
سيد بحرينى در مدينه المعاجز روايت کرده از محمد بن یعقوب کلینی روايت کرده که قاسم بن علاء که در عداد وکلای آن حضرت بود گفت: سه عريضه در باب سه حاجت به حضرت حجت عليه السلام نوشتم و عرض کردم که پير شده ام و فرزندى ندارم در باب آن سه حاجت جواب بيرون آمد و در باب فرزند جواب نرسيد. دفعه چهارم در باب فرزند نوشتم که دعا نمايند جواب بيرون آمد به اين مضمون که خداوند او را پسرى عطا کند که چشم او به آن روشن گردد و قرار بده اين حملى را که مي باشد از براى وارث رواى گويد که من نمي دانستم که حمل باشد در نزد کنيز خود رفتم از او در اين باب سوال نمودم خبر داد که علت من بسته شده است. پس بعد از زمانى پسرى متولد شد.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)