نویسنده: مهدی پدیا

آیا هر ساله در شب های قدر فرشتگان نامه اعمال ما را محضر حضرت صاحب الزمان (عجل الله فرجه) تقدیم می کنند که آنان را امضا نماید؟

آیا هر ساله در شب های قدر فرشتگان نامه اعمال ما را محضر حضرت صاحب الزمان (عجل الله فرجه) تقدیم می کنند که آنان را امضا نماید؟ پاسخ اجمالی بر اساس روایات معتبر تمام امور بندگان بر پیامبر (ص) و امام معصوم و حجت الهی نازل می شود و از آن رو که هم اکنون حجت زنده، امام عصر (عج) است تقدیر امور به ایشان عرضه می شود. اما در باره اشکالاتی که مطرح شد باید گفت: ۱. شب قدر در امت های پیشین وجود داشته و بنا بر دلیل های عقلی و نقلی، زمین در هیچ زمانی حتی در دوران فترت، خالی از حجت خدا (پیامبر یا وصی او) نبوده است. و دوران فترت به معنای خالی بودن زمین از حجت خدا در این مدت زمان نیست، بلکه به معنای نبودن رسول و پیامبر در این فاصله شش صد سال است. بی تردید اوصیاء و جانشین های حضرت عیسی (ع) حجت خدا بر روی زمین بودند؛ بر این اساس می توان گفت: نزول فرشتگان در شب قدر در دوران فترت بر حجت خدا یعنی اوصیای حضرت عیسی (ع)، بوده است. ۲. امضای امام در شب قدر؛ هیچ منافاتی با توحید ندارد؛ زیرا تمام تصرفات امام با اذن خدا صورت می گیرد و آنان به نحو طولی در امور تأثیر گذار هستند. پاسخ تفصیلی این پرسش به چهار بخش تقسیم می شود: ۱- آیا هر ساله در شب های...

ادامه مطلب

مقصود از مهدویت شخصیه و نوعیه چیست؟

مقصود از مهدویت شخصیه و نوعیه چیست؟ پاسخ اجمالی “مهدویت نوعیه” اعتقاد افرادی است که قائل به فقدان شخص خاصی به نام “امام مهدی” بوده و مسئله مهدویت را مقامی می دانند که در هر عصری در یک انسان کامل قرار داشته که این شخص می تواند هر یک از آحاد بشری باشد. در مقابل، اصطلاح “مهدویت شخصیه” به این معنی است که مهدی موعود منحصراً فردی معین (امام دوازدهم) بوده و غیر از او هیچ شخص دیگری از انسان ها دارای چنین مقامی نیست. نکته قابل تأمل در این رابطه آن است که بسیاری از عرفا که به سخنان آنها به عنوان قائلین به “مهدویت نوعیه” استناد شده در عین حال به مهدویت امام دوازدهم نیز اعتقاد داشته اند. پاسخ تفصیلی اقوال مختلف در مورد مهدویت نوعیه و شخصیه “مهدویت نوعیه” اعتقاد افرادی است که قائل به فقدان شخص خاصی به نام “امام مهدی” بوده و ضمن انکار شخص امام دوازدهم به عنوان “مهدی موعود” مسئله مهدویت را مقامی می دانند که در هر عصری در یک انسان کامل قرار دارد که این شخص می تواند هر یک از آحاد بشری باشد. در مقابل، اصطلاح “مهدویت شخصیه” به طور خاص شامل این نظریه است که مهدی موعود منحصراً فردی خاص و به اعتقاد شیعیان “امام دوازدهم” بوده و غیر از او هیچ شخص دیگری از انسان ها دارای چنین مقامی نیست. نظریه اول به عنوان اعتقاد برخی صوفیه...

ادامه مطلب

جایگاه آخر الزمان نزد مسیحیان و یهودیان چیست؟

در مورد جایگاه آخر الزمان در ادیان مسیحیت و یهود توضیح دهید. پاسخ آخر الزمان در مسیحیت در میان مسیحیان از دورانی سخن گفته می شود که در آن بازگشت حضرت عیسی (ع) روی خواهد داد. رجعت مسیح در کتاب مقدس بیش از سی صد بار ذکر شده است و چندین باب کامل به این موضوع اختصاص دارد.[۱] طبق عقیدۀ مسیحیان، مسیح دوباره در آخر الزمان می آید و برنامه نجات را کامل خواهد کرد. آنان بر این باورند که در بازگشت مسیح، جهان روی سعادت را خواهد دید و جهان، پس از ظهور آن منجی در صلح و صفای کامل به سر خواهد برد و جنگ و خون ریزی از جهان رخت بر می بندد و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید.[۲] در فرهنگ مسیحی و کتاب مقدس اعتقاد غلبه حق بر باطل در این دوران روشن است و از دیدگاه ایشان منجی مسیح می باشد. اوست که پایان جهان را بسیار نزدیک می دید و مردمان را به توبه و بازگشت به سوی خدا دعوت می کرد و می گفت تنها کسانی بخشوده و رستگار خواهند شد که پیش از رسیدن آن روز خود را از گناه شسته و شایستۀ برخورداری از رحمت الاهی باشند.[۳] همچنین در کتاب مقدس برای ظهور منجی علائم و نشانه هایی ذکر شده است که عبارت اند از: مسیح زمانی ظهور می کند که مردم مجرم اند و ظلم دنیا را فرا...

ادامه مطلب

جایگاه حضرت عیسی (ع) در آخرالزمان از دیدگاه اهل سنت و شیعه چیست؟

جایگاه حضرت عیسی(ع) در آخرالزمان از دیدگاه اهل سنت و شیعه را بیان نمایید؟ پاسخ اجمالی نکته‌ای که می‌توان از میان احادیث اهل سنت درباره به نزول حضرت عیسی (ع) دریافت؛ این است که کارکردهای منجی آخرالزمانی تماماً یا عمدتاً به او نسبت داده می‌شود. در باور شیعه در آخرالزمان عیسی (ع) نیز در کشتن دجّال و برتری بخشیدن دین اسلام و در ایجاد جامعۀ آرمانیِ آخرالزمانی، نقش ایفا می‌کند و بر خلاف اهل سنت که برتری شخصیّتی را به عیسی (ع) در مقابل مهدی می‌دهد، شیعه امامیه رهبری حکومت واحد جهانی را بر عهده ی حضرت مهدی (عجل الله فرجه) می داند و حضرت عیسی به عنوان همکار و معاضد آن بزرگوار خواهد بود . ولی روابط میان حضرت مهدی و حضرت عیسی به روشنی در روایات بیان نشده است. پاسخ تفصیلی جایگاه حضرت عیسی (ع) در قرآن و پس از آن در احادیث نبوی و روایات معصومین (ع) جایگاهی یگانه دارد[۱] و موضوع بازگشت عیسی(ع) در آخرالزمان در برخی از منابع روایی تحت عنوان «أَشْرَاطِ السَّاعَة» گنجانده شده است؛ یعنی یکی از نشانه‌ های فرا رسیدن «ساعة» یا قیامت، نزول عیسی (ع) از آسمان است که با نشانه‌های دیگری همچون ظهور مهدی (عج) و خروج دجال همراه است.[۲] عیسی (ع) تنها چهرۀ قرآنی پس از آدم (ع) است که به گونه‌ای غیر عادی قدم به جهان و تاریخ می‌گذارد.[۳] و نیز به طور خارق العاده‌ای حضور فیزیکی‌...

ادامه مطلب

لزوم حکومت واحد جهانی

لزوم تشکیل حکومت واحد جهانی چیست؟ پاسخ اجمالی موضوع تأسیس حکومت واحد جهانی یکی از دغدغه‌های مهم ادیان الهی، حتی فیلسوفان سیاسی بوده است. برخی از فلاسفه هریک از منظر خود به تبیین الگویی برای تشکیل حکومت واحد جهانی پرداخته‌اند، اما هیچ‌ یک از آن ایده‌ ها منجر به تشکیل چنین ضرورتی نشده است. اسلام بر پایه ی نیاز فطری بشر و استدلال حکیمانه و بشارت خداوند متعال، بر این باور است که تنها راه عملی حل مشکل بشریت و دست‌ یابی به صلح و امنیت پایدار ، همچنین تعالی و رشد انسانیت در فروپاشی مرزهای ساختگی و اعتباری...

ادامه مطلب

مشاهده مقالات دسته خاص