نویسنده: مهدی پدیا

فرجام جهان در نگرش پيامبران‏

انديشه ‏ى مهدويّت و وجود موعودى براى اصلاح همه‏ ى جهان را نه تنها آيين اسلام طرح كرده، بلكه اين بشارتى است كه خداوند به همه‏ ى انبيا داده است و تمامى اديان توحيد منادى اين انديشه بوده‏اند؛ حتّى اين انديشه از اديان توحيدى به آيين ‏هاى غير توحيدى نيز رنگ داده و كيش ‏هايى هم كه به ظاهر منشأ الاهى نداشته ‏اند، به وجود مصلح جهانى اعتراف كرده‏ اند.

ادامه مطلب

جامعه هاي آرماني در جهان – یهودیان

روشنى بشارت‏هاى قيام موعود در ميان اديان توحيدى موجب شده است افراد زيادى اقدام به تشكيل جامعه‏ هاى آرمانى كنند. يهوديان، مسيحيان و حتّى مسلمانان خواه شيعه، خواه سنّى در ادوار گوناگون مدّعى تشكيل جامعه ‏ى نمونه شده‏ اند.

ادامه مطلب

مشاهده مقالات دسته خاص