انتخاب صفحه

نویسنده: مهدی پدیا

دعای اللهم ادفع عن ولیک با صدای آقای مهدی صدقی

دعای اللهم ادفع عن ولیک با صدای آقای مهدی صدقی

این دعای شریف از لسان گهربار حضرت رضا علیه السلام قبل از تولد حضرت مهدی علیه السلام در شان ایشان صادر شده است این دعا را در کتاب شریف مفاتیح الجنان بعد از دعای ندبه می توانید جستجو...

ادامه مطلب

مشاهده مقالات دسته خاص