از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام پيروزي مسلمين با ظهور آن حضرت است. در کتاب المحجه از زراره روايت شده که گفت: حضرت ابوجعفر باقر عليه السلام راجع به آيه: «وَ قاتِلُوا المُشْرِکِينَ کافَّةً کَما يُقاتِلُونَکُمْ کافَّةً»؛ [۱] (و بستیزید با همه مشرکان هم‏چنان‏که آن‏ها همگي با شما می جنگند.) فرمود: تا اين‏که هيچ ‏گونه شرکي باقي نماند. «وَ يَکُونُ الدِّينُ کُلُّهُ للَّه»؛ [۲] (و تمام دين براي خداوند باشد.) فرمود: هنوز تأويل اين آيه نرسيده است، و هرگاه قائم ما بپاخيزد، آن‏که زمان او را دريابد آنچه از پي تأويل اين آيه خواهد بود درک مي‏ کند و دين محمد صلي الله عليه وآله تا هر کجا که شب سايه افکند خواهد رسيد، تا جايي که هيچ‏گونه شرکي بر روي زمين نخواهد ماند، هم‏چنان‏که خداوند فرموده است.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
——————————————————————————–
[۱] سوره توبه، آيه ۳۶.
[۲] سوره انفال، آيه ۳۹.